Paydaşlarımız


Gerek iç paydaşlarla gerekse dış paydaşlarla yapılandırılmış bir etkileşim süreci bulunmaktadır. Gerek eğitim ve araştırma olanaklarının ve idari süreçlerin iyileştirilmesi ve alanında tercih edilen mezunların yetiştirilmesi için farklı yollarla paydaşlarla iletişim ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmaları bölümler ve dekanlık bazında gruplanabilir. Bölümler düzenli olarak öğrencilerle gerçekleştirdiği yüz-yüze görüşmeler, dönem başı oryantasyon toplantıları, program değerlendirme anketleri, ders değerlendirme anketleri ile bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Ayrıca bölümlerde yer alan eğitim komisyonları öğrencilerle, mezunlarla ve işverenlerle görüşerek ve anketler uygulayarak eğitim programlarının amaçları güncellenmekte ve eğitim programları ihtiyaçlara göre revize edilmektedir. Ayrıca gerek bölümler gerekse dekanlık yönetimi işverenler, ar-ge merkezleri ve meslek odaları ile görüşmeler gerçekleştirerek sanayinin ihtiyaçları tespit edilmekte, bu bilgiler ışığında gerek bölümler eğitim programlarını güncellemekte gerekse araştırmacılar ilgili araştırma konularına ve projelerine yönlendirilmektedir. Birimimiz bu şekilde üniversite-sanayi işbirliğini verimli bir şekilde gerçekleştirmektedir.