Fakülte Tanıtımı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi üniversitemizin ilk kurulan fakültelerinden biri olup, 1 Mart 1977’de Makine ve Elektronik Mühendisliği Bölümleriyle eğitim-öğretime başlamıştır. Şu anda Fakültemizde 14 bölüm bulunmaktadır. Makine ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne ilave olarak 1991 yılında İnşaat ve Endüstri Mühendisliği, 1995 yılında Bilgisayar Mühendisliği ile Harita Mühendisliği, 1996 yılında Tekstil Mühendisliği, 1998 yılında Çevre ile Gıda Mühendisliği, 2005 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği, 2007 yılında Biyomedikal Mühendisliği ve 2009 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği, 2010 yılında Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri açılmıştır.


Neden Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ?

• Öğrencilerin araştırma yapmasını ve bilgisayar destekli eğitim almasını sağlayan çok sayıda bilgisayar laboratuvarı.

• Türkiye’deki diğer mühendislik fakülteleri ile karşılaştırıldığında öğrenci başına düşen yüksek akademisyen sayısı.

• Ülkemizdeki mühendislik fakülteleri arasında bilimsel araştırma açısından ön sıralarda yer alması.

• Kayseri’de öğrencilerin üniversite ve sanayi işbirliği ile yürütülen projelere ve eğitimlere katılabilecekleri gelişmiş bir sanayi sektörünün varlığı.

• Üniversitemizde kurulan ve öğrencilere istihdam sağlayan Tekno kentin varlığı.

• Uluslararası ilişkilerin önemini kabul eden ve bu ilişkileri geliştirmeye çalışan bir akademik ortamın varlığı.


Öğrenim Süreleri

Fakültemiz bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Bilgisayar ve Makine Mühendisliği bölümlerinde müfredatın %30’u İngilizce olup 1 yıl zorunlu hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Diğer bölümlerde ise isteğe bağlı 1 yıl hazırlık sınıfı bulunmaktadır.