Aday Öğrenci

       YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 • “Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh.,  Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh., Tekstil Mühendisliği” bölümlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır.
 • “Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği” bölümlerimizde eğitim öğretim müfredatının %30’u İngilizce olup İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. Hazırlık programı süresi, 4 yıllık öğretim süresine dâhil değildir.
 • Yazılım Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizce olarak belirlenmiştir. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. Hazırlık programı süresi, 4 yıllık öğretim süresine dâhil değildir.


       STAJ UYGULAMASI

 • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” bölümlerinde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Staj uygulamasına ilişkin esaslar için bkz. https://mf.erciyes.edu.tr/?Sayfalar=Staj_Esaslari


       SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

 • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” bölümleri kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili olan sarf malzeme, araç ve gereç (laboratuvar malzemeleri ve cihazları ile tüm ders ekipmanları) fakültede yer alan ilgili laboratuvarlarda dersi alan öğrencilerin uygulama yapması amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.


       KATKI PAYI

 • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” bölümleri bünyesinde yer alan Örgün Öğretim programında eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. Programa ait öğretim gruplarına ilişkin katkı payı bilgisi için bkz. https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6


       BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


       BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


   HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


     İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


     MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


      MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


       MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


        TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


         YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


          ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

          • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” programlarının bağlı olduğu birimlerin yer aldığı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci
          • Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkz. https://mf.erciyes.edu.tr/?Iletisim


          KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI

          • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, kısmi zamanlı olarak çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin koşullar için bkz. Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi- https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/2f950542-16af-430b-8549-c57d8ac0bb3f.pdf


          DESTEK VE BURSLAR

          • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” programlarına yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar
          • Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin bilgiler için fakülte web sayfasında “Duyurular” (https://mf.erciyes.edu.tr/?Anasayfa) sekmesi takip edilebilir.


          EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

          • “Bilgisayar Müh., Biyomedikal Müh., Çevre Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., Mekatronik Müh. ve Tekstil Mühendisliği” bölümleri bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmakta olup öğrenci merkezli model uygulanmaktadır.


          PROGRAM AKREDİTASYONLARI

          • “Biyomedikal Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Gıda Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., ve Tekstil Mühendisliği” bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından halihazırda akredite edilmişlerdir. Çevre Müh., Enerji Sistemleri Müh., Harita Müh., ve Mekatronik Müh. bölümleri ise akreditasyon için hazırlıklarına başlamış olup, 2021 Yılı itibariyle akreditasyon başvurusunda bulunacaklardır.


          YURT BİLGİSİ

          • Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar