Yabancı Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Göç İdaresi Başkanlığına yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetlerini planlama yetkisi vermiştir.

Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlüğü, ilimizde bulunan üniversitelerimizde kayıtlı yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik hak ve yükümlülükleri, kamu hizmetlerine erişim konularında bilgilendirme programları düzenlenmesi planlanmaktadır. Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan program gün ve saati aşağıdaki şekildedir;

­Erciyes Üniversitesi: 18.10.2022 saat 14.30(İ.İ.B.F Konferans salonu)