Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 10 Şubat 2022 tarihli toplantısında alınan 2022/1 sayılı kararında, "2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla Bağımlılıkla Mücadele Seferberliğinin başlatılması ve bu kapsamda uyuşturucu, sigara ve nargile, alkol ve dijital bağımlılıkla mücadelenin takvimlendirilerek kampanyaya dönüştürülmesi" kararının uygulamasına devam edilmesine karar verilmiştir. 

Bu çalışmalardan biri "İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik saha çalışmalarının" gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  bünyesinde "Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynlere Yönelik İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Becerilerinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması" projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan biri de "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışmasıdır. 

İlgili çalışmaya katılım için tıklayınız.