2021 yılı öncesi müfredata tabii olan Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin dikkatine

2021 yılı öncesi kayıt olan ve ders eksiltmesi yapılmayan Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin YÖK tarafından ilan edilen derslerin dışında kalan ve çıkarılmasını istedikleri dersler için danışmanları onayı ile bölümlerine dilekçe ile ivedilikle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ders kayıtları haftasından sonra (07.10.2022 mesai bitimi son tarih) yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEKANLIK