Bölümler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce)

        Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1995 yılında başlangıçta Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği olarak açılmış olup 1999 yılında bölümümüzün ismi YÖK tarafından Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bu bölümde ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.  Bölümümüz 1995-1996 yılında ilk kez öğrenci almaya başlamıştır. Her yıl bölümümüze 75 örgün öğretim, 75 ikinci öğretim olmak üzere 150 yeni öğrenci katılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliğinde aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. 

        Bölümümüz bünyesinde Test, Bilgisayar, Bilgisayar Ağları ve Proje laboratuarları mevcuttur.Mevcut laboratuarlarda, internet ortamında ders izleme, çeşitli bilgisayar programlama dilleri ve donanımı, işletim sistemleri, veri tabanı ve uygulamaları, PLC kontrol sistemleri vb. hakkında eğitim verilmektedir. Bölümümüz, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde bilgisayar teknolojileri ile ilgili kurslar düzenlemektedir. Bu sayede Kayseri ilimizinde bilişim bilincine erişilmesine katkıda bulunulmaktadır.

        Bölümümüzde uygulanmakta olan eğitim-öğretim planları bilim ve teknolojideki mevcut gelişmeleri izleyecek tarzda düzenlenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize temel mühendislik bilgilerinin verilmesinin yanı sıra belli konularda uzmanlaşmayı sağlamaya yönelik eğitim imkanı verilmektedir. Öğrencilerimiz yeteneklerini çeşitli yarışmalarda sergilemiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 


Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

        Biyomedikal Mühendisliği” tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerle, mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Biyomedikal Mühendisleri görev aldıkları alanlarda tıbbi cihazların, sistemlerin, insan vücuduna destek olan makinelerin tasarım, üretim, işletme, bakım/onarım ve kalibrasyon faaliyetlerinde bulunurlar ve bu faaliyetleri sağlık hizmeti veren kurumlar bünyesinde örgütleyip yönetirler. Günümüzde, Biyomedikal mühendislerinin yüksek teknolojili medikal cihaz üretme, fizyolojik ölçümler için yeni ve verimli metotlar geliştirme, medikal veri/sinyal işleme ve analiz etme, yapay organlar geliştirme vb. uygun gelişmeleri sağlık sistemine sunma gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

        Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 2007 yılında kurulmuş olup 2008 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümümüz Türkiye’de bir devlet üniversitesi bünyesinde kurulan ilk biyomedikal mühendisliği bölümüdür

        Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2008 yılında ve Doktora Programı 2009 yılında açılmıştır. Biyomedikal mühendisliği bölümü akademisyenleri ve yüksek lisans öğrencileri biyomedikal elektronik, sinyal ve görüntü işleme gibi çeşitli konular üzerinde yaptıkları ileri araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktadırlar. 


 

Çevre Mühendisliği Bölümü 

        Çevre Mühendisliği, dinamik yapısıyla alanında yeni teknolojilere ayak uydurarak gelişmeye devam eden bir meslektir. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü de, ülkemiz ve bölgemiz sanayinin ihtiyaç duyacağı çevre mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektöre gereken desteğin sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulmuştur.

        Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere ilk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim/öğretim planı sunmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanan, çözüm önerilerinde bulunan, bunları uygulayan mühendislik dalıdır.

        Ana konuları su ve atık su arıtımı, hava kirliliği, katı atık giderimi, zararlı ve tehlikeli atıklar olarak sıralanabilir. Çevre kirliliği ve korunması ile direkt ilgili olduğu için güncelliğini kaybetmeyen bölümümüz, alanında uzman çevre mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı bir eğitim verecektir. 


  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

        Bölümümüz 1977’de Kayseri D.M.M. Akademisi’nin bir bölümü olarak eğitim-öğretime başlamış ve 1982 yılında YÖK’ün oluşumuyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca bölümümüzde 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programının uygulanmasına başlanmış ve 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Elektronik Mühendisliği Bölümünün her iki programında da hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. YÖK onayıyla, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bölümümüzün adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

    YÖK tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyet sıralamasında fakültemiz, Türkiye’de ilk sıralarda olup, bu durum fakültemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde bulunan öğretim elemanlarımızın da bilimsel kapasitesini dolaylı olarak yansıtmaktadır.

        Bölümümüzde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarının uygulamalı olarak yürütülmesine olanak sağlayan çok sayıda laboratuar ve araştırma birimleri vardır. Lisans laboratuarlarımız, gerek fiziksel mekân gerekse teknik donanım bakımından, öğrencilerimizin pratik becerilerini artıracak yeterliliğe sahiptir. Bununla birlikte, öğrenci sayısının fazla olduğu laboratuar dersleri, öğrencilerimizin rahat şartlarda deney yaparak maksimum verimi alabilmeleri için yeterli sayıda gruplara ayrılmaktadır.

        Bölümümüzün en büyük avantajı; ülkemizde, derslerini kendi elemanları ile yürütebilen, yüksek lisans ve doktora eğitimi verebilen sınırlı sayıdaki bölümlerden birisi olmasıdır. Bölümde lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora programlarının yürütülmesi de bölümde lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için iyi bir avantaj teşkil etmektedir.


   

Endüstri Mühendisliği Bölümü

        Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin en iyi şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisleri sistemleri bir bütün olarak analiz eder, problemleri belirler, mühendislik prensipleri ve analitik yöntemleri kullanarak çözümler geliştirir. Bunu yaparken amacı, insan, makine, hammadde, enerji ve bilgi kaynaklarını etkin ve doğru şekilde kullanarak en iyi çözüme ulaşmaktır.

        Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1991 yılında kurulmuştur. Bölüm Endüstri ve Yöneylem Ana Bilim Dallarında farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2004 yılında açılmıştır. Yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenler çeşitli konular üzerinde yaptıkları ileri araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktadırlar. Bölüm öğretim üyeleri bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli üretim ve hizmet sektörlerinde danışmanlık hizmetleri ve uygulama projeleri gerçekleştirerek üniversite-sanayi işbirliğine önemli katkılarda bulunmaktadır. 2009 Güz Döneminden itibaren ikinci öğretim programı faaliyete geçmiştir.


    

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

        Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü mezuniyetleri sonrasında kendi kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlere bilimsel çözüm getirebilecek, bilim, endüstri ve sanat ortamı içerisinde amaca en uygun ve üretim süreçleri tasarımı gerçeğini ve bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirebilecek, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, araştırma ve geliştirme özelliğine sahip, sorumluluk sahibi, disiplinler arası çalışmaları gerektiren  projelerde çalışabilecek, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip, idealizmi olan, takım çalışmasına uygun ve alanında en iyi derecede eğitim ve öğretime sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. İstihdam edilebileceği sektörler; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi,Savunma Sanayi,Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi,Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.


    

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

        Erciyes Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamayı, Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmayı ve bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamayı, enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmayı, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmayı, Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

        Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere ilk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim-öğretim planı sunmaktadır. Bölümümüz, alanında uzman Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı bir eğitim verecektir. Bunun yanı sıra ülke ve bölge sanayinin problemlerine yönelik özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamak bölümümüzün öncelikli hedefleri arasında olacaktır.

        Bölümden mezun olanlar “Enerji Sistemleri Mühendisi ” unvanını alacaklardır. Bölümden mezun olacak mühendisler, enerjinin kullanıldığı kamu ve özel tüm kuruluşlarda (iş merkezleri, kongre merkezleri, oteller, büyük kamu binaları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, büyük alışveriş merkezleri, ısıtma, soğutma cihaz ve ekipmanları üretimi, güç santralleri, enerji üretim yerleri, inşaat sektörü, enerji taşınım sistemleri, bilimum tesisat tasarım ve çizim işleri, vb.) çalışabileceklerdir

     

Gıda Mühendisliği Bölümü

        Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, 1998 yılında açılan Gıda Mühendisliği Bölümü; ülkemiz ve bölgemiz sanayinin ihtiyaç duyacağı gıda mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektöre gereken desteğin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere uluslararası ölçekte akredite edilebilir bir programla eğitim-öğretim vermeyi hedeflemiştir. İlk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim öğretim planı sunan Gıda Mühendisliği Bölümü; Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır.

        Bölümümüz 2004 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Gıda Mühendisliği Bölümü; günümüz koşulları için donanımlı gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, AR-GE ve Yönetimi, Gıda Üretim Teknolojisi, Tasarım-Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim vermektedir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci Gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında bölümümüz, sahanın karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.

      

Harita Mühendisliği Bölümü

        Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen bilim dalıdır. Harita mühendisliği teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir. Geomatik, bu mesleğin Dünya çapında kabul etmeye başladığı diğer isimdir.

        Harita Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkânı hazırlamaktadır. Harita Mühendisleri; Harita Genel Komutanlığı, İller Bankası, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Belediyeler v.b. kamu kuruluşları ile büyük şirketlerde, harita bürolarında veya kendi işyerlerinde doyurucu bir maaşla istihdam imkânı bulabilmektedirler.

        Harita Mühendisliği Bölümü 1995 yılında Erciyes Üniversitesi’nde Harita programı olarak eğitim-öğretim'e başlamıştır. Bölümde, ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Bölüm 2004 yılı itibariyle öğrenci kabul etmeye başlamış. Bölüm bünyesinde; Jeodezi, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Kartoğrafya ve Ölçme Tekniği olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. "Bilgi Sistemleri" alanında bir anabilim dalı oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bölümde uygulanmakta olan eğitim-öğretim planları bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyecek şekilde düzenlenmiştir.

        Harita Mühendisliği (Harita ve Kadastro Mühendisliği); elektronik ölçme aletlerini, bilgisayarları, bilişim teknolojilerini ve uydu tekniklerini kullanan, çağdaş teknolojiyi izleyerek kendini sürekli yenileyen mühendislik dallarından biridir. 

       

İnşaat Mühendisliği Bölümü

        İnşaat Mühendisliği Bölümü 1991 yılında kurulmuş olup ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. 1997 yılından beri Yüksek Lisans programı öğretim vermekte olup, 2009 yılında doktora programına ilk öğrenciler alınmıştır.

        İnşaat Mühendisliği Bölümü, bilimsel düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış, teknolojik bilgiye sahip İnşaat Mühendisleri yetiştirmeyi, çağdaş seviyede bir Yüksek Lisans programı uygulayarak yöre ve ülke problemlerinden ilgili olanları göz önünde bulundurarak uygulamalı ve teorik araştırma projeleri gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.

        Ayrıca ülke genelinde bölümümüze başvuruda bulunan özel ve kamu kuruluşlarının ilgili problemlerinin çözümüne yardımcı olmayı hedeflemiştir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü, akademik personel, laboratuar ve temel teknik donanımlarını günden güne iyileştirmekte olup eğitim, araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında teknik hizmetlerde de profesyonelleşmektedir. Bölümümüz lisans eğitiminde bilimsel düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış, sorumluluk alabilecek, kendine güvenli, idealist İnşaat Mühendisleri yetiştirme amacını ön planda tutmaktadır. Yüksek Lisans eğitiminde ise başarılı genç mühendislerin talebini karşılayarak, İnşaat mühendisliği bilim dallarında teorik ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak, bunların sonuçları ile yöre ve ülke gelişmesine katkıda bulunarak, çalışmaları ulusal veya uluslararası yayın ortamlarında makale veya bildiri olarak yayınlamayı amaçlanmaktadır.

        İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı, Geoteknik, Hidrolik ve Ulaştırma olmak üzere 4 Anabilim dalından oluşmaktadır.

        

Makine Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce)

        Fakültemizin kuruluşuyla birlikte 1977/1978 döneminde eğitim öğretim hayatına başlayan Makine Mühendisliği Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarıyla mühendis, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmeye yönelik önemli katkılarda bulunmaktadır.

        İnsanlık tarihinin ve uygarlığının gelişiminde önemli bir paya sahip olan Makine Mühendisliği oldukça geniş bir ilgi alanına sahip olup, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biridir. Günümüzden 2020 yılına ulaşan dönem içinde istihdam açığı olacak meslek gruplarını belirlemek amacıyla DPT tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Makine Mühendisliği bu konuda önde gelen mesleklerden biri olacaktır.

        İngilizce hazırlık sınıfına dayalı lisans öğretimi, normal ve ikinci öğretim olmak üzere iki program halinde yürütülmektedir.

        Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla bilimsel yetkinliğini kanıtlamış akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkıda bulunacak mühendis ve öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen öz teknolojisinin temelini oluşturacak altyapıyı kurmaktır.

        

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

        Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Tasarımlar çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından malzeme bütün mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Genel anlamda Malzeme Mühendisliği, malzeme yapısı hakkında bilinen teorik ve pratik bilgileri kullanır. Tasarım, ürün geliştirme ve üretim gibi aşamalardan geçirerek diğer mühendislik dallarının ve toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştürme ile ilgili disiplinler arası mühendislik dalıdır. Metaller, metal alaşımları, seramik malzemeler, polimer malzemeler ile bu malzemelerin avantajlı özelliklerinden faydalanılarak geliştirilen kompozit malzemelerin üretimlerinden son kullanımlarına kadar geçen bütün aşamalar Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nin çalışma alanlarını belirlerler.

        Malzeme Bilimi ve Mühendisliği malzemenin mekanik, kimyasal, termal ve elektriksel vb özellikleriyle ilişkilidir.

        Erciyes Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Kayseri ve çevresinde gelişmekte olan sanayiye paralel olarak malzeme bilgisi alanında güncel teknolojiler geliştirmek ve bu teorik bilgileri sanayiye aktarmak amacıyla Mühendislik Fakültesi çatısı altında 2005 yılında kurulmuştur. Bölüm, Malzeme Bilimi Anabilim Dalı olarak tek bir anabilim dalından oluşmaktadır.

         

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

        Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

        Mekatronik; makine mühendisliği, elektronik, kontrol ve bilgisayar sistemlerinin sinerjik bir kombinasyonu işlevleri mekanik, elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin dizaynı ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

        Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda da, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde de öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacaktır.

        Bölümümüz 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. Bununla birlikte yaklaşık 1.400.000 TL'lik DPT destekli proje ile en son teknolojik eğitim setlerinden oluşan laboratuarlarını aktif hale getirmiştir. Fakültemize 2009 yılında ek olarak yapılan binasına taşınarak daha nezih bir ortamda; 7 derslikli ve 5 laboratuarlı bir bölüm haline gelmiştir. Her geçen yıl Üniversite-Sanayi işbirliği ilişkilerini teknik gezilerle ve sanayiden mühendisleri davetle artırmaktadır. Diğer taraftan; Macaristan Debrecen Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile çift diploma ve her yıl 10-15 günlük yaz kursları anlaşmaları imzalanmıştır.

          

Tekstil Mühendisliği Bölümü

        Tekstil eğitimi ve bu eğitim sonucunda kazanılan tekstil mesleği geniş bir alana yayılan, içinde bilim, teknoloji ve sanat dalları ile ortak alanlar oluşturan ve bu alanlara göre de bir yandan tekstil eğitimi ve mesleği, tekstil bilimleri, tekstil mühendisliğini öte yandan ise tekstil yönetimi, tekstil teknolojisi ve tekstil tasarımını içeren disiplinler arası bir yapı olarak tanımlanabilir. Bu alanlar yakından incelendiğinde ise tekstil bilimleri kendi içinde polimer bilimi, kimya bilimi ile deneysel ve kuramsal hesaplamaları ve modellemeleri içermektedir.

        Mühendislik fakülteleri çatısında tekstil lisans eğitimi veren bölümler yakından incelendiğinde; bir kısım tekstil lisans bölümlerinde, tek bir genel programın olduğu ve programın içeriğinde hafifletilmiş ve genelleştirilmiş mühendislik derslerinin üzerine tekstil temel ve meslek derslerinin konulduğu, bunların da özellikle son iki dönemde seçmeli derslerle çeşitlendirildiği görülmüştür. Diğer kısım tekstil lisans bölümlerinde ise, seçmeli dersler yerine üç opsiyonlu yine seyreltilmiş mühendislik derslerinin üzerine çok sayıda tekstil meslek derslerinin eklenmesi ile lisans eğitimi yapılandırılmıştır.

        Yurt içindeki tekstil eğitimi incelendiğinde, tekstil lisans eğitimi temel olarak iki grupta incelenebilir. İlk grupta; tekstil bilimi, tekstil teknolojisi ve yönetimi ile mühendislik fakültelerine bağlı eğitim veren lisans programları, ikinci grupta ise ağırlıklı olarak tekstil tasarımı, tekstil konfeksiyonu ve az da olsa tekstil moda dallarında eğitim veren, güzel sanatlar ve eğitimi fakültelerine bağlı lisans programları bulunmaktadır.