Duyurular
Başvuru Başlangıç: 20.09.2021 08:00

Başvuru Bitiş: 27.09.2021 23:59

Fakülte Tarafından Değerlendirmelerin Yapılması: 28 - 30 Eylül 2021

Sonuç İlanı: 1 Ekim 2021

Kesin Kayıtların Yapılması: 11-15 Ekim 2021

 

Başvuru Şekli

1- Başvurular, 20-27 Eylül 2021 tarihleri arasında https://mf.erciyes.edu.tr/?BasvuruForm_CiftAnadal_Yandal adresinden online olarak yapılacaktır.

2- Çift Anadal / Yan Dal başvurularını online şekilde yapan öğrencilerin online başvuru formunu imzalayıp taratarak değerlendirilmek üzere mfciftanadal@erciyes.edu.tr e-posta adresine yollamaları gerekmektedir. Online başvuru formunu yollamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Koşulları sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur.

4- Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili program esaslarını ve başvurmak istedikleri programın özelliklerini incelemeleri önerilir.

5- Online başvuru formuna tüm bilgiler doğru ve eksiksiz girilmelidir. Hatalı ve yanlış girilen bilgilerden dolayı sorumluluk ilgili öğrenciye aittir.