Duyurular

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üye Başvuru Çağrısının Kurullarının internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından , YÖKAK Öğrenci Komisyonu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı, başvuru son tarihinin 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar yapılabileceği, diğer detaylara https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175 adresinden erişilebileceği bildirilmektedir