Duyurular

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz,

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü örgün ve ikinci öğretim programlarında öğretim faaliyetleri çevrimiçi (online) olarak sanal/canlı sınıflar aracılığıyla 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlamış olacaktır. Çevrimiçi derslere hangi platformlar üzerinden nasıl katılım sağlanacağı; uzaktan öğretim süreçlerimiz için destek sitesi olarak hazırlanan uze.erciyes.edu.tr adresinde öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için ilgili yardım doküman ve videoları eşliğinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Derslere ilgili platformlar üzerinden bağlanmak için gerekli olan giriş kullanıcı bilgileri de öğrencilerimiz için “obisis” (öğrenci bilgi sistemi - obisis.erciyes.edu.tr) modülünde ve öğretim elemanlarımız için ise “eğitmen” modülünde her bir ders için tanımlanmıştır. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız “obisis” ve “eğitmen” modüllerine girdiklerinde bu bilgilere ve derslere erişim için yönlendirme linklerine şu an itibariyle ulaşabilmektedirler.

5 Ekim tarihinden itibaren başlayacak uzaktan öğretim sürecinin ilk haftası aynı zamanda   hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız için oryantasyon sürecini de içerecektir. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın çevrimiçi sistemler üzerindeki deneyimlerinin gelişmesiyle birlikte devam eden haftalarda tüm bileşenleriyle oturmuş daha etkin ve sağlıklı bir uzaktan öğretim sistemi tesis edilmiş olacaktır. İlerleyen haftalarda senkron (çevrimiçi) derslere destek amacıyla asenkron ders materyali paylaşım modülümüz (erudm) de aktif hale gelecektir. Böylece senkron olarak canlı işlenen derslerin tekrar videoları, ders dökümanları vb. gibi materyalleri bu asenkron modül üzerinden öğretim elemanlarımız tarafından öğrencilerimizle ayrıca paylaşılmış olacaktır. 

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli için hayırlı, sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyoruz.

Rektörlük