Duyurular


Ulusal ve bölgesel pandemi şartları göz önünde bulundurularak dinamik bir planlama sürecinin öngörüldüğü YÖK'ün "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberi esas alınarak; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine ilişkin planlamalar Erciyes Üniversitesi Senatosunun 03.09.2020 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Buna göre; Mühendislik Fakültesi güz dönemi müfredatındaki derslerin uzaktan eğitim yoluyla senkron (çevrimiçi-online) olarak yürütülmesine, sınavların yapılma şeklinin ise ilerleyen haftalarda öğrencilerimize duyurulmasına karar verilmiştir.