Duyurular

14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Senato Toplantısında Uzaktan Öğretim Süreciyle İlgili;

1-) Uzaktan Öğretim yoluyla yürütülen derslerin arasınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve değerlendirilmesi, pandemi sürecinden önce yüzyüze yapılmış olan arasınavlar dışında  arasınav notlandırma ağırlığının %30 olarak belirlenmesi, 
2-) Yılsonu ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) olarak 6 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması, ders içeriği ve formatı gereği online test sınavı için uygun olmayan derslerin yılsonu ve bütünleme sınavlarının  ödevlendirme şeklinde yapılması ve bu kapsamdaki derslerin öğrencilere ilgili birimler ve öğretim üyeleri tarafından duyurulması,
3-) Tek ders sınavının 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılması,
4-) Yılsonu ve Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından şartların uygun olması ve ilgili  onayların alınması durumunda 27 Temmuz-11 Eylül tarihleri arasında yaz okulunun online (çevrimiçi) olarak açılabilmesi,
5-) Lisansüstü derslerin arasınav, yılsonu ve bütünleme sınavlarının ilgili enstitü yönetim kurullarınca  belirlenecek esaslar çerçevesinde öğretim üyelerinin sorumluluğunda yapılması, kararları alınmıştır.

Pandemi süreci ve YÖK kararları çerçevesinde eğitim-öğretim süreçlerimiz ile ilgili planlar ve akademik takvim güncellemesi yapılacak ve ayrıntılı bilgilendirmeler fakültemiz web sayfası  aracılığı ile duyurulacaktır.