Duyurular

2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarıyılında eğitim-öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürülmesine, pratik derslerin ise yaz döneminde telafi edilmesine YÖK tarafından karar verilmiştir.

Fakültemiz bölümlerinin uzaktan eğitim ve dijital öğretim imkânları altında sunamayacakları uygulamalı derslerin yaz aylarında belirlenecek takvim içinde tamamlanması planlanmaktadır.

 

Bölümlerde 2019-2020 bahar yarıyılı müfredatı dikkate alınarak portal (ERÜ-DM:Erciyes Üniversitesi Ders Materyalleri Portalı-https://erudm.erciyes.edu.tr) üzerinden verilecek teorik derslerin ve yaz döneminde telafi edilecek pratik derslerin listeleri tablo halinde Bölüm web sayfalarından duyurulmuştur. Bu çerçevede, öğrencilerimizin bu portal üzerinden asenkron olarak öğretim faaliyetlerini yürütmeleri önemle rica olunur.

 

DEKANLIK