Araştırma Konuları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

·     Bulanık Mantık

·     Zeki Tekniklerle Dinamik Sistem Kimliklendirme ve Kontrolü

·     Zeki Optimizasyon Teknikleri

·     Bilgisayarla Görü

·     Görüntü İşleme

·     Görüntü Damgalama

·     Evrimsel Hesaplama

·     Yazılım Mühendisliği

·     Veritabanı sistemleri

·     İşletim Sistemleri

·     Bilgisayar Donanımı

·     Mekansal Veri Madenciliği (spatial data mining)

·     Mekan-Zamansal Veri Madenciliği (spatio-temporal data mining)

·     Konum-Tabanlı Servisler (location-based services)

·     Gezgin ve Kablosuz Ağlar

·     Bilgisayar Ağları

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

·     Biyomedikal İşaret İşleme

·     Biyomedikal Görüntüleme ve Görüntü İşleme

·     Biyomedikal Devre Tasarımı ve Tıp Elektroniği

·     Biyomalzemeler

·     Biyomekanik

·     Klinik Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

·     Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler, Çevre Kimyası, Küresel Isınma, Katı Atık Deponi

·     Su Kirliliği ve Kontrolü, Elektrokoagülasyon Tekniği ile Su/Atık Su Arıtımı, Sulardan Doğal Organik Maddelerin Giderilmesi

·     Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Arıtımı, Fizikokimyasal Prosesler, Doğal Organik Madde ve Kontrolü, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri

·     Biyolojik Atık Su Arıtımı, Çevre Biyoteknolojisi, Biyolojik Nutrient Giderimi, Moleküler Metotların Atıksu Arıtımına Uygulanması

·     Atık Su Arıtma, Su Kalitesi Yönetimi, Yapay Sinir Ağları, Çevresel Etki Değerlendirmesi

·     Biyolojik Verilerin Çevre Yönetimi ve Doğa Koruma Planlarına Entegrasyonu

·     İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri, Çevresel Modelleme, Doğal Kaynak Ekonomisi, Çevre Yönetimi, Sulak Alan Yönetimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

·     Otomatik Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

·     Kablosuz Haberleşme Sistemleri

·     Kaotik Sistemler ve Kaos Tabanlı Mühendislik Uygulamaları

·     FPGA Tabanlı Aritmi Sınıflandırıcı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

·     İmalatta belirsizlik

·     Yalın imalat

·     Deneysel Tasarım

·     Tedarik Zinciri Yönetimi

·     İmalat Stratejileri

·     Çok Amaçlı Optimizasyon

·     Veri Madenciliği

·     Deney Tasarımı

·     Metasezgiseller

·     Tesis Yerleşimi ve Düzenlemesi

·     Çizelgeleme

·     Bayesgil tahmin yöntemleri

·     Güvenilirlik Modelleri

·     Montaj Hattı Dengeleme Problemleri

·     Yapay Zeka

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

·     Nükleer Teknoloji

·     Isı ve Kütle Transferi

·     Termodinamik

·     Yenilenebilir Enerji

·     Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik

·     Kompozit Malzeme Mekaniği

Gıda Mühendisliği Bölümü

·     Gıda Mikrobiyolojisi

·     Gıda Kimyası

·     Gıda Reolojisi-Gıda Tekstürü

·     Gıda Biyoteknolojisi

·     Gıda Teknolojisi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

·     5 Dakikadan 24 Saate Kadar 14 Ardışık Süreli Yıllık Yağmur Pikleri Ölçülmüş Serilerinin Frekans Analizi ve Şiddet-Süre-Frekans İlişkisi İçin Bilgisayar Paket Programı Geliştirilmesi

·     Rijit Cisimlerin Gerçek ve Suni Depremler Altındaki Doğrusal Olmayan Davranışlarının Analitik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

·     Taşıt kontrol sistemleri

·     Yapay Sinir Ağları

Tekstil Mühendisliği Bölümü

·     Tekstil Makineleri

·     Tekstil Malzemeleri

·     Tekstil Tasarımı

·     Kumaş Teknolojisi

·     İplik Teknolojisi

·     Mekatronik

·     Karbon Lifleri

·     Seramik Lifler

·     Sıvı Kristal Termotropik Poliester Lifleri

·     Termoplastik polimer esaslı tekstil Lifleri

·     Nano Tekstil Malzemeleri

·     Akıllı Lif Teknolojileri (İsmail Karacan)

·     Yeni İplikçilik Sistemleri, Kompozit İplik Üretimi, Elektromanyetik Kalkanlama Özellikli Kumaşlar

·     Tekstil Boyarmaddeleri

·     Tekstil Boyama İşlemleri

·     Tekstil Renklendirmesinde Kalite

·     İplikçilik Teknolojisi