Duyurular

Başvuru Başlangıç: 27.08.2018 08:00

Başvuru Bitiş: 02.09.2018 00:00

Fakülte Tarafından Değerlendirmelerin Yapılması: 03 - 06 Eylül 2018

Sonuç İlanı: 07 Eylül 2018

Kesin Kayıtların Yapılması: 19-21 Eylül 2018

Başvuru Şekli

1- Başvurular, 27 Ağustos 2018-02 Eylül 2018 tarihleri arasında https://mf.erciyes.edu.tr/?BasvuruForm_CiftAnadal_Yandal adresinden online olarak yapılacaktır.

2- Çift Anadal / Yan Dal başvurularını online şekilde yapan öğrencilerin online başvuru formunu imzalayarak değerlendirilmek üzere Mühendislik Fakültesi fakülte sekreterliğine bırakması gerekmektedir. Online başvuru formunu fakülte sekreterliğine ıslak imzalı olarak bırakmayan öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4- Koşulları sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur.

5- Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili program esaslarını ve başvurmak istedikleri programın özelliklerini incelemeleri önerilir.

6- Online başvuru formuna tüm bilgiler doğru ve eksiksiz girilmelidir. Hatalı ve yanlış girilen bilgilerden dolayı sorumluluk ilgili öğrenciye aittir.