Duyurular

Bitirme durumunda olan öğrencilerin stajlarını nasıl yapacakları konusu ilgili kurullarda görüşülerek bir hafta on gün içinde gerekli duyurular yapılacaktır.

DEKANLIK