1) Yaz okulunda öğrenci eğer açılıyorsa öncelikle kaldığı dersi almak zorundadır.
2) Öğrenci aynı anda hem buradan hemde Kayseri dışındaki bir üniversiteden yaz okulundan ders alamaz.
3) Burada açılmayan dersler için öğrenci aynı ildeki farklı üniversitelerden aynı anda ders alabilir. Farklı illerde bulunan üniversitelerden aynı anda ders alamazlar.
4) Diğer üniversitelerden ders alacak öğrencilerin bölüm intibak komisyonları vasıtasıyla Diğer Üniversitelerden Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu'nu doldurarak gerekli imzalar tamamlandıktan sonra öğrenci işlerine bırakmaları gerekmektedir. Bu formu doldurmayan öğrencinin seçeceği dersler kabul edilmeyecektir.
(Yaz okulu yönetmeliği gereği;Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS veya 9 ders saati sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 40 AKTS veya 24 ders saati ders alabilirler. )
5) Başka üniversitelerden alınacak olan derslerin AKTS kredilerinin buradaki karşılık dersin AKTS kredisine eşit yada yüksek olmasına dikkat edilmelidir. AKTS kredisi düşük olursa öğrenci mezuniyet için gerekli krediyi sağlayamayabilir. Fakültemiz bölümleri arasında tanımlanan Muadil derslerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
6) Yaz okulunda öğrencinin  bitirme ödevi alabilmesi için yaz sonunda öğrencinin mezun olması şartı bulunmaktadır. 
7) Yaz okulunda buradan sadece 5i derslerinden (Uzaktan Eğitim Dersleri) alan öğrenciler, aynı anda farklı illerdeki üniversitelerden ders alabilirler veya bu esnada yaz stajı yapabilirler.

DEKANLIK
Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.