DUYURU

    2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Çift Anadal başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, belirlenen kontenjanlara, aşağıdaki esaslarda belirtilen belgelerle birlikte 27 Ağustos - 10 Eylül 2012 tarihleri arasında dilekçe ile Öğrenci İşleri bürosuna başvurabileceklerdir. 

    Sonuçlar 11 Eylül 2012 Pazartesi günü Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir. 

                                                                                                                      Dekanlık 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

Bölüm Adı

Çift Anadal Öğrenci Kontenjanları

I. Öğretim Prog.

II. Öğretim Prog.

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

Biyomedikal Mühendisliği

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

5

Endüstri Mühendisliği

3

3

Enerji Sistemleri Mühendisliği

4

4

Gıda Mühendisliği

2

2

Harita Mühendisliği

4

4

İnşaat Mühendisliği

4

4

Makine Mühendisliği

10

5

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

3

2

Mekatronik Mühendisliği

2

2

     

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTES, ÇİFT ANADAL DİPLOMA PROGRAMI ESASLARI
  

    "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" gereğince 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Örgün ve İkinci Öğretimde Çift Anadal Programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda
A- BASVURU SARTLARI
1-    Çift Anadal Diploma Programına, Anadal Programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurulur.
2-    Aynı anda birden fazla Çift Anadal Diploma Programına kayıt yaptırılamaz.
3-    İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim programlarını, normal öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını Çift Anadal Diploma Programı olarak seçebilirler.
4-    Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar Anadal diploma programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması,
5-    Anadal programındaki genel not ortalamasının 3.00 (üç)'ten az olmaması ve Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde yirmi içerisinde bulunması,
6-    Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmek için Anadal diploma programına kayıt yaptırıldığı yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavdan Çift Anadal Diploma Programı yapacağı programın en az o yılki taban puanına eşit ve ayni türden puan alınmış olması, (Aşağıdaki tabloya bakınız.)
7-    Disiplin cezası almamış olması gerekir.
B- iSTENEN BELGELER
1-    Başvuru Dilekçesi,
2-    Onaylı Not Çizelgesi,
3-    Disiplin Cezası Almadığına ilişkin Belge,
4-    ÖSYS Sonuç Belgesi,
5-    Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında ilk yüzde yirmi içerisinde olduğunu belirten belge.(Not İşleri Bürosu)
C. DİĞER ESASLAR
1.     Çift Anadal kontenjanları Fakültelerin o yılki birinci sınıf kontenjanının azami yüzde yirmisi kadar olur.
2.     Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrenci1erin eşdeğerlikleri kabul edilen dersleri  ile İkinci Anadal programında alacakları dersler ilgili yarıyıl başına kadar belirlenerek  ilan edilir.
3.     Bu  esaslarda yer  almayan  konularda "Yükseköğretim  Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" gereğince uygulama yapılır.
D- BASVURU TARİHLERİ VE SONUÇLARIN iLANI
1.     Başvurular Fakülte Dekanlığına yapılır. Eksik belge ve/veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
2.     2012-2013 Çift Anadal Diploma Program' başvurulan Güz Yarıyılı Dönemi için 27 Ağustos  -  07 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılır.
3.     Fakülteler, ilgili kurullarında değerlendirmelerini yaparak, sonuçlan son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde web sayfalarında ilan ederler.

SON DÖRT YILA AİT EN KÜÇÜK PUANLAR BÖLÜMLER İTİBARİYLE AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

 

BÖLÜMLER                     2008             2009             2010      .      2011    
BİLGİSAYAR                     333,650         327,854         451,847         430,266
BİLGİSAYAR (İ.Ö.)               ………         310,030         409,109         389,168
BİYOMEDİKAL                  334,332         332,612         474,265         465,750
BİYOMEDİKAL (İ.Ö.)           ………          321,940         452,576         447,697
ELEK-ELEKTRONİK          326,200         322,879         446,592         435,691
ELE-ELEKTRONİK (İ.Ö.)   317,379         309,896         415,584         404,991
ENDÜSTRİ                         323,468         319,360         435,396         417,511
ENDÜSTRİ (İ.Ö.)                    ………         305,959         402,445         385,688
ENERJİ SİSTEMLERİ                      ………         ………         ……….         390,313
ENERJİ SİSTEMLERİ (İ.Ö.)                  ……….        ………..       ……….         353,819
GIDA                                  312,280         307,832         396,460         365,020
GIDA (İ.Ö.)                                   ………         ………         360,267         328,548
HARİTA                             294,855         292,540         370,020         356,406
HARİTA (İ.Ö.)                            ………         278,093         344,238         332,153
İNŞAAT                              311,868         309,413         421,187         412,798
İNŞAAT (İ.Ö.)                    304,341         297,616         389,893         385,290
MAKİNE                             309,745         303,028         391,195         371,188
MAKİNE (İ.Ö.)                    302,573         288,652         364,240         342,856
MALZEME BİLİMİ                 ………         281,091         326,584          292,739
MALZEME BİLİMİ (İ.Ö.)         ………         268,518         304,449         270,605
MEKATRONİK                        ...........         332,856         473,416         456,149
MEKATRONİK (İ.Ö.)              ............         322,618         447,858         439,037

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.